HÄLSOKRAV

HÄLSOKRAV

 

Vaccination

Hunden skall vara regelbundet vaccinerad och ha ett fullgott skydd mot Parvovirus (P), Valpsjuka (D=Distemper), smittsam leverinflammation (H=Hepatitis HCC) och Kennelhosta (Pi=Parainfluensa). Pi eller KC (kennelhosta) förnyas varje år, och DHP var 3-4 år.

 

Vaccinationsintyg i orginal visar Du upp innan hunden lämnas för inkvartering hos oss samt vid besök.

Har Du inte med detta vid inskrivning förbehåller vi oss rätten att inte ta emot Din hund för inackordering.

Vill Du veta mer så finns bra information om hundens smittsamma sjukdomar på hemsidan för Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

 

 

Försäkring

Hunden bör vara veterinärvårdsförsäkrad, ange bolag och försäkringsnummer vid bokning.

 

Smittsam sjukdom

Den skall också vara fri från smittsamma sjukdomar och parasiter, det är därför bra om Du avmaskar Din hund innan vistelse hos oss. Precis som hos människor förekommer smittsamma sjukdomar och ohyra hos hundar. En vanligt förekommande ohyra bland hundar är lusen eller hundloppor, men dessa är dock ingen katastrof och är relativt lättbehandlat. Misstänker Du att Din hund har drabbats av löss eller skabb måste detta behandlas innan hunden får komma hit. Kontakta Din veterinär för råd & hur Du bäst behandlar detta. Scaliborhalsband och Frontline Comp ger ett förebyggande skydd mot bl a fästingar, loppor, löss & skabb.

Boxar och rastgårdar rengörs efter varje hundbesök. Skulle ändå olyckan vara framme och Din hund fått ohyra eller hosta efter att den varit gäst hos oss, så är ví angelägna om att få återkoppling genom att Du omedelbart informerar oss om detta. Vi hoppas att vi förskonas från det, men skulle det hända vill vi vara förberedda.

 

Hundens egen sjukdom

Om Din hund medicineras för någon åkomma meddelar Du oss detta, samt ger oss information om dosering och annat vi behöver veta i samband med inskrivningen. Har hunden någon annan sjukdom eller åkomma som vi bör känna till under vistelsen så lämnar Du också den informationen vid inskrivningen.

 

Veterinär och olycksfall

Om olyckan skulle vara framme eller någon gäst blir akut sjuk kontaktas ortens lokala veterinär vid Töreboda Veterinärtjänst eller närmaste veterinärklinik.

 

OBS!

Har Du rest med Din hund i Europa eller har s k ADOPTIONSHUND?

Har Du varit ute på resa utanför Sverige med Din hund eller har en adoptionshund så vill vi få information om detta innan Din hund inackorderas hos oss. Skulle Din hund föra med sig ohyra eller smitta och Du ej har informerat oss om att hunden varit med utomlands/är adoptionshund, och denna ohyra/smitta påverkar verksamheten i företaget eller medför saneringskostnader så är Du ersättningsskyldig för samtliga kostnader och intäktsbortfall som uppkommer pga detta.

 

Har Du varit på resa i annat land och haft med Din hund, så ska du ha avmaskat den med t ex Drontal och använt Scalibor-halsband MINST 14-dagar innan vistelse hos oss. Pass & intyg visas upp innan inackordering.

Har Du inte med detta vid inskrivning förbehåller vi oss rätten att inte ta emot Din hund för inackordering.

 

Är Du på väg ut och resa med Din hund utanför Sveriges gränser så kontrollera rekommendationer på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se och Statens Veterinärmedicinska Anstalts hemsida. Vaccinera mot leptospiros och använd Scalibor-halsband eller Advocate på hunden under hela resan.

SKÄLLATON Hund & Katt Hotell

Gärdesboda Roskängen 4

545 90 TÖREBODA

Tfn 076 32 16 505

boka(at)skallaton.com

Copyright © All Rights Reserved

www.skallaton.com