HÄLSOKRAV

HÄLSOKRAV

 

Vaccination

Katten skall vara regelbundet vaccinerad och ha ett fullgott skydd mot kattpest (panleukopen = parvovirus) och kattsnuva (bl a calicivirus och herpesvirus). Revaccineras vart 3:e år och kattsnuva varje år.

 

Vaccinationsintyg i orginal visar Du upp vid inskrivning innan katten lämnas hos oss.

 

Har Du inte med fullgott intyg vid inskrivning förbehåller vi oss rätten att inte ta emot Din katt för inackordering.

Försäkring

Din katt bör vara veterinärvårdsförsäkrad för att möta företagets ansvars- och företagsförsäkring.

Försäkringsbolag och försäkringsnummer anger Du vid bokning.

 

Smittsam sjukdom

Den skall också vara fri från smittsamma sjukdomar och parasiter, det är därför bra om Du avmaskar Din katt innan inkvartering på Skällaton. Precis som hos människor förekommer smittsamma sjukdomar och ohyra hos katter. Misstänker Du att Din katt har drabbats av löss eller skabb måste detta behandlas, och den ska vara friskförklarad av veterinär innan den får komma hit. Kontakta Din veterinär för råd & hur Du bäst behandlar detta. Vi förbehåller oss rätten att neka inackordering i fall där katten har sjukdomssymptom vid incheckning.

Rum och rastgårdar rengörs efter varje besök. Skulle olyckan vara framme och Din katt fått ohyra eller snuva efter att den varit gäst hos oss, så är ví angelägna om att få återkoppling genom att Du omedelbart informerar oss om detta. Vi hoppas att vi förskonas från det men skulle det hända vill vi vara förberedda.

 

Kattens egen sjukdom

Om Din katt medicineras för någon åkomma meddelar Du oss detta, samt ger oss information om dosering och annat vi behöver veta i samband med inskrivningen. Har katt någon annan sjukdom eller åkomma som vi bör känna till under vistelsen så lämnar Du också den informationen vid inskrivningen.

 

Veterinär och olycksfall

Om olyckan skulle vara framme eller någon gäst blir akut sjuk kontaktas ortens lokala veterinär vid Töreboda Veterinärtjänst eller närmaste veterinärklinik. Vid icke akuta eller livshotande sjukdomsfall kontaktas den veterinär som djurägare angett.

 

OBS!

Har Du rest med Din katt i utanför Sveriges gränser?

Har Du varit ute på resa utanför Sverige med Din katt så vill vi få information om detta innan den inkvarteras hos oss. Skulle Din katt föra med sig ohyra eller smitta och Du ej har informerat oss om att katten varit utomlands, och denna ohyra/smitta påverkar verksamheten i företaget eller medför saneringskostnader så är Du ersättningsskyldig för samtliga kostnader och intäktsbortfall som uppkommer pga detta.

 

Har Du varit på resa i annat land och haft med Din katt, så ska du ha avmaskat den med t ex Drontal och använt ohyremedel MINST 14-dagar innan vistelse hos oss. Pass & intyg visas upp innan inackordering.

Har Du inte med detta vid inskrivning förbehåller vi oss rätten att inte ta emot Din katt för inkvartering.

 

Är Du på väg ut och resa med Din katt utanför Sveriges gränser så kontrollera rekommendationer på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se och Statens Veterinärmedicinska Anstalts hemsida.

SKÄLLATON Hund & Katt Hotell

Gärdesboda Roskängen 4

545 90 TÖREBODA

Tfn 076 32 16 505

boka(at)skallaton.com

Copyright © All Rights Reserved

www.skallaton.com